Synet

Øjet og synssansen er noget af det mest fantastiske udviklede organ i vores krop. Det ’at se’ er en sammensat funktion. Først skal lyset ramme øjets nethinde. Her omdannes lyset til små impulser, der sendes gennem synsnerven til synscentret i hjernen. Her tolker hjernen indtrykket og så kan vi ’se’.

Synsfejl:

Groft sagt kan man tale om, at hvis øjet er for langt er man nærsynet (myop) og har brug for minus-glas. Er øjet for kort er man langsynet (hyperop) og har brug for plus-glas. Har man bygningsfejl (astigmatisme) krummer øjet forskelligt f.eks. lodret og vandret.

Gammelmandssyn:

De fleste får i 40-50 årsalderen brug for læsebriller. Dette skyldes, at linsen i øjet mister sin elasticitet og man mangler den plus-styrke, som øjet ellers selv har øget sin styrke med.

Samsynet:

En ting er, at hvert øje for sig kan se skarpt både langt væk og tæt på. Det er mindst lige så vigtigt, at øjnene kan samarbejde. Den mest raffinerede form for samsyn er 3D-syn (stereoskopisk syn), evnen til at se dybde og bedømme afstande. For at man kan dette, skal begge øjne se næsten lige godt, når man er korrigeret for eventuelle synsfejl. Dernæst skal øjnenes motorik være god, dvs. de ydre øjenmuskler skal kunne bevæge øjnene frit i alle retninger og de to øjne skal kunne koordinere. Samtidig skal øjnenes linser inde i øjet stille skarpt, der hvor øjnene kigger. Dette kan ofte give anledning til besvær, da øjnenes indre linser fungerer en smule langsommere end de ydre øjenmuskler, der styrer hvor vi kigger hen. Dette samarbejde kommer på en hård prøve i skolen, hvor elevens øjne skal skifte utallige gange fra tavlen til papir/bog/computer.

Læsebriller til unge og studerende:

I skolen eller på et studie kræves der meget af øjnene. De skal kunne skifte utallige gange mellem tavle og papir/bog/computer hurtigt og præcist og øjnenes indre linser skal nå at stille skarpt ved hvert skift. Længere tids fastholdelse af skarpt syn på papir/bog/computer eller papir stiller også store krav til øjnenes evne til at fastholde det skarpe og enkelte syn. Begge dele er ofte årsag til træthed, irritation, nedsat koncentrations-evne og sågar hovedpine. I mange tilfælde kan det hjælpe med en læsebrille, som er individuelt udmålt.